Produse si Servicii
Mergi direct la categoria
Firme
Criterii selectie
Judet
De la
Servicii PSI, SSM si Protectia Muncii - Servicii: 262 companii
 • In conformitate cu Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, toate societatile comerciale sunt obligate sa intreprinda o serie de activitati si cerinte minime pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din unitate si protectia lucratorilor la locul de munca. Societatea noastra va acorda servicii externe de specialitate pentru prevenire si protectie privind securitatea si sănătatea in munca (protectia muncii) şi apararea impotriva incendiilor (PSI).

Sector 3 Servicii
 • Centrul medical Bucuresti, situat central, langa Biserica Armeneasca este autorizat pentru consultatii medici specialisti (ORL, Oftalmologie, Psihiatrie, Neurologie, Ortopedie, Chirurgie, Fitoterapie, Medicina Muncii, Ecografie, Medicina interna, Psihologie) analizele medicale preschimbare permis, certificat medical permis portarma, fisa medicala angajare medicina muncii, fisa medicala detectiv particular, certificat adoptie, certificat prenuptial, adeverinta inscriere barou, alte avize si certificate medicale. Se fac inscrieri la medicul de familie

Bucuresti Servicii
 • Cu o experienta in domeniu de peste 20 ani, societatea Felin este unul din cei mai importanti furnizori de echipament de protectie si lucru din Romania. Felin studiaza nevoile clientilor sai in domeniul protectiei muncii si a echipamentelor de lucru si ofera solutii eficiente printr-o gama larga de produse fie executate in propriile facilitati de productie, fie achizitionate de la producatori de elita din tara si din strainatate.

Ploiesti Producator
 • In calitate de persoana juridica autorizata (de catre ITM Bucuresti si ISCIR IT) Prioritar Safety Srl prin ofera servicii de consiliere in urmatoarele domenii: 1. Securitatea muncii, conform prevederilor Legii 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, a H.G.1.425. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 si a HG 300/2007 HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. 2. Situatii de urgenta, conform prevederilor LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008; 3. Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (operator RSVTI). Pretul nostru este mai mic cu 10% decat cel mai mic pret al oricarei persoane juridice autorizate.

Bucuresti Servicii
 • Va oferim servicii SSM de sanatate si securitate in munca, si elaborarea documentatiilor necesare, documentatii SU, PSI, consultanta fonduri europene, fonduri nerambursabile, elaborare proiecte, elaborare documentatie mediu.

Moinesti Servicii
 • Adria Expert este serviciu extern abilitat de prevenire şi protecţie (Certificat de Abilitare nr. 0829/PS). ADRIA EXPERT este membru ARSSM(Asociaţia Română pentru Sănătate şi Securitatea în Muncă) şi membru fondator ARSSM Filiala Bucureşti-Ilfov. ADRIA EXPERT organizeaza cursuri pentru formarea profesionala a adultilor. Cursurile sunt autorizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale prin Autorizatia seria B nr. 7413. Echipa ADRIA EXPERT este formata din evaluatori de risc cu experienta vasta in domeniile securitatii si sanatatii in munca si al situatiilor de urgenta. Asiguram servicii de calitate in domeniile: - Securitatii si Sanatatii in Munca (SSM) - Evaluarii de risc de accidentare - Formarii profesionale inspector in domeniul SSM - Apararii impotriva incendiilor (PSI) - Coordonarii privind SSM pe santierele temporare si mobile - Verificarilor PRAM - Autorizarilor ISCIR - Echipamentelor PSI - Echipamentelor individuale de protectie - Programelor software pentru implementarea masurilor propuse - Workshop-uri diverse - Cursuri acreditate de formare profesionala

Bucuresti Servicii
 • Scopul cu care ne-am creat a fost de a veni in sprijinul tuturor celor care necesita un sfat juridic prompt si competent in cadrul litigiilor de munca. Cabinetul nostru realizeaza servicii complexe de asistenta si reprezentare, atat pentru angajati cat si pentru angajatori in materia contractelor individuale si colective de munca, in domeniul concedierilor colective sau a masurilor de protectie sociala precum si in litigiile nascute din clauzele speciale inserate in contractele de munca, cum ar fi cele de loialitate, concurenta, confidentialitate si nedenigrare.

Bucuresti Servicii
 • Firma acreditata, cu experienta, ofera servicii pentru: -SSM+PSI; -OPERATOR RSVTI (instalatii ce intra sub incidenta L64/2008, avize ISCIR - ascensoare, motostivuitoare, cazane sub presiune); -CONSULTANTA RESURSE UMANE; -REVISAL; -SERVICII RESURSE UMANE (contracte munca; decizii; acte aditionale; state plata; calcul concedii medicale; declaratia lunara D112 si anuala D205; intocmire dosare ingrijire copil pana la 2 ani; intocmire, depunere si verificare dosare de pensie); -REPREZENTARE IN FATA ORGANELOR DE CONTROL ITM;

Bucuresti Servicii
 • Firma noastra desfasoara urmatoarele activitati: Consultanta Situatii de Urgenta Identificarea, evaluarea, controlul riscului de incendiu, concluzii si recomandari pentru diminuarea acestuia; Intocmirea actelor de autoritate privind organizarea apararii impotriva incendiilor; Realizarea planului de interventie in caz de incendiu; Elaborarea planurilor de acoperire a riscurilor pentru situatii de urgenta; Scenariu de securitate la incendiu; Fisa obiectivului; Planuri de evacuare; Instructajul periodic al angajatilor; Instrucataj introductiv general la anajare; Consultanta Sanatatea si Securitatea Muncii Intocmirea documentatiei privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca; Elaborarea planului de prevenire si protectie privind securitatea si sanatatea in munca; Evaluarea riscurilor de accidentari si imbolnaviri profesionale; Elaborarea de instructiuni proprii; Instruirea periodica a personalului; Cursuri de Formare Profesionala Servant Pompier Cadru Tehnic cu Atributii in domeniul Prevenirii si Stingerii Incendiilor Inspector Protectie Civila Specialist Sanatatea si Securitatea Muncii (SSM) Inspector SSM Cursuri de Limba Engleza Manager Proiect

Bucuresti Servicii
 • Evaluator Risc de Incendiu, Pompier Specialist, Specialist SSM, Inspector PC asigur urmatoarele servicii: - Consultanta de specialitate si audit in domeniile: apararea impotriva incendiilor si situatii de urgenta, protectie civila, securitatea si sanatatea muncii - Identificarea si Evaluarea Riscului de Incendiu - Proiectare constructii civile si industriale, sisteme de securitate la incendiu (instalatii de semnalizare/alarmare, instalatii de stingere( - Intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii avizelor si/sau autorizatiilor de securitate la incendiu sau protectie civila - Impreuna cu colaboratorii, intocmire raport de expertiza tehnica si referat verificator pentru cerinta esentiala securitate la incendiu - Scenarii de securitate la incendiu, planuri de interventie, de evacuare, de urgenta interna/externa, acte de autoritate in domeniul SU, PC, SSM

Iasi Servicii
 • Efectuez evaluarea Riscurilor de Accidentare şi Îmbolnăvire Profesională pentru locurile de muncă/posturile de lucru identificate împreună. Se utilizează metode de evaluare interactive cu participarea activă a tutror celor implicaţi în sistemul de muncă; - Elaborarea deciziilor şi procedurilor care susţin managementul SSM în unitatea ta (redactate în nume propriu); - Elaborarea tematicilor de instruire pentru toate fazele instruirii (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică şi instruirea suplimentară); - Elaborarea Planului de Prevenire şi Protecţie rezultat în urma evaluării riscurilor (armonizat cu necesităţile unităţii tale, ţinând cont de politica şi/sau de posibilităţile tale materiale şi/sau investiţionale); - Elaborarea Instrucţiunilor Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru din unitatea ta (pe baza documentaţiilor tehnice, descrierilor proceselor tehnologice şi de lucru); - Elaborarea de instrucţiuni de lucru simplificate pentru diferite utilaje, scule proceduri sau etape de lucru; - Evaluarea riscurilor în vederea acordării echipamentului individual de protecţie conform HG 1048/2006 (setul de documente conţine evaluarea propriu zisă, centralizator, propuneri de EIP, declaraţia lucrătorilor şi 3 oferte comerciale avantajoase de achiziţie EIP); - Teste în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (teme generale pentru instruirea introductiv generală sau testarea anuală şi teme specifice pe meserii, teme pentru concursuri de SSM); - Elaborarea documentelor specifice organizării şi funcţionării Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (setul de documente conţine convocator, model proces verbal de şedinţă, model raportul administratorului sau directorului general); - Realizarea evidenţei meseriilor şi a profesiilor care necesită autorizarea exercitării lor; - Realizarea evidenţei posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; - Realizarea evidenţei posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; - Întocmirea registrului privind monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă; - Întocmirea registrului privind verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; - Întocmirea registrului privind monitorizarea verificărilor periodice a echipamentelor de muncă; - Întocmirea registrului privind urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii echipamentelor individuale de protecţie; - Întocmirea anexelor fişelor postului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă pentru toate categoriile de personal; - Actualizarea regulamentului intern cu prevederi specifice în domeniul SSM; - Alegerea din rândul angajaţilor a reprezentantului lucrătorilor cu atribuţii specifice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (setul de documente conţine un model de proces verbal de şedinţă, formular de înştiinţare a angajatorului, modificarea regulamentului intern cu această prevedere).

Oradea Servicii
 • Oferim servicii in domeniul SSM, PSI si Protectia Muncii Servicii oferite: I) Intocmirea dosarului SSM in baza Legii nr. 319/2006 privind protectia si securitatea muncii si a normelor metodologice reglementate. II) Intocmirea dosarului PSI in baza Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Oferirea de consultanta legislativa in domeniul SSM; Instruirea generala la angajare; Instruirea periodica la locul de munca; Oferirea de instructiuni proprii fiecarui post de lucru existent; Testarea cunostintelor minime ale angajatilor privind Securitatea si Sanatatea in Munca; Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie; Participarea la evenimentele deosebite ce pot aparea pe parcursul derularii contractului (Ex: controale inopinate ITM, accidente de munca); Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului cu impact asupra securitatii si sanatatii in munca; Aducerea la indeplinirea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; Consultanta, asistenta si reprezentare in relatia cu I.T.M..-ul; Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor; Emiterea de decizii privind lucrul cu foc deschis (daca este cazul) si interzicerea fumatului in locuri nepermise; Evidenta echipamentelor individuale de protectie.

Oradea Servicii
 • Notiunea de "securitate si sanatate in munca" reprezinta noua denumirea a celei de "protectia muncii" si a inceput sa fie utilizata o data cu modificarea legislatiei in domeniu prin Legea nr. 319/2006, a Normelor de aplicare HG 1425/2006 si alte acte normative prin care legislatia romana s-a aliniat aproape in totalitate la legislatia Europeana privind securitatea si sanatatea in munca. Ca angajator, vrei ca angajatii sa iti respecte investitia, sa manifeste un interes deosebit pentru munca executata. La randul lui, angajatul are nevoie de recunoastere a eforturilor depuse. Aceasta recunoastere nu trebuie sa fie numai de natura materiala. Un interes sporit fata de starea lui de sanatate, sau grija pentru asigurarea unor conditii decente in care sa-si desfasoare activitatea de munca constituie factori firesti in exprimarea respectului reciproc ce trebuie sa existe intre cele doua parti, angajator si angajat. In felul acesta, beneficiile sunt vizibile pentru ambele parti. Prevenirea unor accidente de munca nedorite sau a unor boli profesionale care puteau fi evitate printr-o corecta indrumare sunt un real castig pentru angajat si pentru angajator. Daca sarcina principala a unui angajator din economia de piata este sa obtina profit, nu trebuie sa uite ca are in grija si oamenii pe care ii conduce si care, daca se simt in siguranta, pot sa determine cresterea productivitatii, respectiv a profitului. Accidentele de munca, imbolnavirile profesionale, avariile si incidentele periculoase conduc la lipsa lucratorilor de la munca si genereaza pierderi societatii. Noi iti stam la dispozitie cu placere! Serviciile oferite de noi iti asigura o rezolvare eficienta si rapida a problemelor in organizarea activitatilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta si relatiilor de munca. Suntem o echipa formata din oameni cu experienta in aceste domenii de activitate. Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor noastre este unul din obiectivele echipei noastre, iar schimbul de experienta cu organizatii din tara ne ajuta sa ne perfectionam continuu. Imbunatatim permanent serviciile pe care le oferim pentru a prelua cat mai multe din obligatiile angajatorilor pe linie PSI si SSM Respectul nostru pentru concepte ca: securitate si sanatate in munca, risc profesional, management ocupational sau responsabiltate sociala reprezinta punctul de pornire in relatia cu tine. Te apreciem si te ajutam la fel de mult, indiferent ca ai doar un singur lucrator sau ca esti un concern multinational. Valoarea unei vieti omenesti pentru noi este aceiasi: inestimabila! In noi vei gasi mereu sprijinul de care ai nevoie in cadrul organizatiei din care faci parte. Ascultam, indrumam si ajutam pe oricine care ne cere acest lucru: angajator, lucrator, ucenic, elev sau practicant. Pentru noi siguranta conteaza conteaza cel mai mult: a ta, a lucratorilor tai, a afacerii tale. Cu noi controalele ITM si ISU nu vor mai fi factori generatori de stres!

Cluj Napoca Servicii
 • Misiunea AB marketing research este sa ofere solutii viabile, aplicabile particularitatilor fiecarui client, astfel incat sa fie reperul de excelenta pentru serviciile de protectia si securitatea muncii si situatii de urgenta (PSI) din Romania. Ceea ce ne demarca de alte firme de protectia muncii din Bucuresti este faptul ca suntem singura firma care garanteaza calitatea serviciilor. Fie ca este vorba de servicii de protectia muncii, de prevenire a incendiilor, de evaluare a riscurilor, de training sau de sanatate si securitate in munca, ne propunem sa venim in intampinarea nevoilor de pregatire si instruire a salariatilor si in acelasi timp, sa ajutam managerii sa evite pierderile.

Bucuresti Servicii
 • Sc Sting Srl produce si comercializeaza stingatoare de incendiu presurizate cu perioada de reincarcare la 5 ani si toata gama de accesorii PSI. De asemenea, detinem Autorizatia nr. 1068/24.06.2011 pentru verificare-reparare si reincarcare a stingatoarelor de incendiu si Autorizatia nr. 1041/07.06.2011 pentru ignifugare a materialelor combustibile, eliberate de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila. Serviciile sunt executate de personal calificat, competent, respectindu-se normele si standardele in vigoare, intr-un sistem integrat de management al calitatii si al mediului, conform standardelor ISO 9001 si ISO 14001.

Bacau Servicii
 • HagiuPRO Consulting Srl ofera servicii de specialitate in domeniul SSM (Protectia Muncii) si SU (Situatilor de Urgenta) in care membrii companiei au o experienta de peste 6 ani. Societatea noastra va poate oferii: Medicina muncii; Truse sanitare de prim ajutor; Stingatoare; Echipamente de protectie; Echipamente de lucru; Consultanta si prestarii servicii in domeniul Protectiei Mediului; Consultanta si prestarii servicii in domeniul asigurarilor.

Timisoara Servicii
 • Examenele periodice nu mai trebuie sa fie o povara, mai degraba o granatie ca totul este in regula cu Dvs. O boala depistata din timp va poate scapa de urmariri foarte grave. Noi va oferim: flexibilitate - programarea examenelor este stabilita impreuna cu Dvs.si programarea este respectata eficienta - nu va tinemin fata usii cabinetului, examenele sunt efectuate rapid si eficient siguranta - examenele sunt efectuate cu atentie si seriozitate.

Targu Mures Servicii
 • Firma specializata, autorizata, si abilitata pentru a presta servicii complete de SSM, PSI-SU: - consultanta si audit; - intocmire documente SSM & PSI-SU; - evaluari riscuri; - instruire personal (instrumente si materiale profesionale); - coordonare santiere; - asistenta pe durata contractului; - asistenta control ITM; - experienta in cercetarea accidentelor de munca. Servicii si documente de calitate certificata ! Abilitati, autorizati, agreati- ITM, primarii, inspectia muncii, disciplina in constructii. Oferim INCREDERE prin certificate VALABILE : - Certificat de abilitare; - Certificat de autorizare; - Cursuri de spectialitate SSM si certificate; - Cursuri de spectialitate PSI si certificate; - Certificat de Evaluator de riscuri; - Certificat coordonator santiere; - Diploma absolvire studii tehnice universitare; - Diplome participari seminarii pe teme de SSM-PSI-SU. OFERIM si SERVICII conexe OBLIGATORII: - medicina muncii; - ISCIR-RSVTI; - PRAM; - curs prim ajutor; - contabilitate; - resurse umane; - avize psihologice de specialitate; MAGAZIN SSM: - echipamente protectia muncii si psi; - materiale psi si prim ajutor; - trusa prim ajutor; - stingatoare. #Suport telefonic permanent, prin e- mail si online 24/7! #Satisfactie garantata a serviciilor sau banii inapoi! AFLATI cum puteti beneficia de: - Serviciul de plata extinsa! - Serviciul urgenta / express 12-24h! - Reducerile pentru asociatii, ong-uri, fundatii sau studenti! - Voucher reducere pentru clientii parteneri! - Voucher reducere pentru recomandare client! - Voucher ziua firmei! Safety solutions, safety partners! Contact rapid: tel: 0765.560.799 prindeti ofertele de pe www.taso.ro Prindeti OFERTELE PROMOTIONALE AVANTAJOASE SI PERSONALIZATE nevoilor dvs!

Bucuresti Servicii
 • Sc Sistem Protect Humans Srl a luat fiinta in 24 martie 2009, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub numarul de ordine J 36/134/24.03. 2009, cod unic de inregistrare 25335745, fara atribut fiscal, avand capital social integral romanesc. Domeniul principal de activitate al SC SISTEM PROTECT HUMANS SRL este prestarea serviciilor de securitate si sanatate in munca, fiind certificata de Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin Certificatul de Abilitare a serviciului extern de prevenire si protectie nr. 8763 din 13.02.2012. SC Sistem Protect Humans SRL este autorizata sa presteze servicii si in urmatoarele domenii secundare de activitate: resurse umane, situatii de urgenta, protectia mediului, informare cu privire la oportunitati de finantare Fonduri Structurale. Web-site-ul companiei noastre este www.sphumans.ro

Mineri Servicii
 • S.C. Psihotech SRL, infiintata in 1993, are ca principal obiect de activitate cercetarea in stiinte socio-umane; in cadrul acestei activitati a realizat metode si instrumente originale psihologice si psihomanageriale pentru domeniile: - organizational (pentru managementul resurselor umane a�� diagnoza si prognoza comportamentelor de risc si incertitudine si reflectarea acestora in eficienta economica), - educational (pentru consiliere psihopedagogica a�� diagnoza si prognoza comportamentului individual), - securitate si aparare nationala (pentru evaluari in activitatea de selectie, pentru acordarea de permis port-arma, prevenirea actiunilor suicidare si criminale), - sanatate (determinarea retelei de rezistenta psihica, identificarea, in scop preventiv, a vulnerabilitatilor psihice, a tendintelor suicidare si de agresivitate extrema). Testele prezentate in oferta sunt teste originale si fac parte componenta din sistemul complex de teste Psihologia Ordinii - Psihologia Cuantica. Bateria de teste, metodologia si baza teoretica constituie obiectul celor 8 carti din colectia        a��Psihologia Ordinii. Psihologia Cuantica a�� (POPQ �)- numar marca OSIM 071316 a�� autori Corneliu Augustin Sofronie si Ruxana Zubcov si au fost prezentate la congresele europene si internationale de psihologie incepand cu anul 1995 (Montreal, Roma, Stockholm, Beijing, Londra, Singapore, Hawaii etc.). Toate testele din bateria POPQ au fost create prin experimente si sunt verificate in practica psihologica de peste 10 ani pe un numar de peste 40 000 de subiecti. Sunt, deci, create si validate pe populatie romaneasca. Studiile introductive la cartile Masura pentru Diavol si Bunul Dumnezeu si Psihologia Cuantica apartin Prof. Univ. Dr. Mihai Golu care consideră Psihologia Ordinii-Psihologia Cuantica a��o exceptionala realizare stiintificaa�� şi precizează că a��a��superioritatea schemei de examinare-evaluare propusă de autoria�� asigură o veridicitate incomparabil mai mare avizelor psihologice decA�t psihometria clasicăa��. Metodologia şi testele aferente POPQ au fost utilizate A�n 10 lucrări de licenţă, de masterat şi de doctorat. Testele, in prezent, sunt utilizate in aproximativ 300 de compartimente de resurse umane din diverse domenii. De exemplu: Misiunea OSCE din Moldova, Sistemul Energetic National, Spitale de Psihiatrie (Socola-Iasi si Poiana Mare-Gorj), Centre Judetene de Resurse si Asistenta Educationala, Centre Judetene de Asistenta Psihopedagogica, Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cabinete de consiliere psihopedagogica din grupuri scolare si scoli, cabinete de psihoterapie. Testele pot fi achiziţionate prin comanda ferma sau contract de orice persoană juridica sau fizica.

Bucuresti Servicii